Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem. Cena końcowa zależy od:

- formy prawnej

- formy opodatkowania

- innych np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

- ilości dokumentów

- ilości pracowników.

Nasz biuro nie jest płatnikiem podatku VAT, dlatego na nasze usługi są bardzo konkurencyjne. Przekonaj się SAM.