Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem. Cena końcowa zależy od:

- formy prawnej

- formy opodatkowania

- innych np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.

- ilości dokumentów

- ilości pracowników.

Nasze ceny zawsze kalkulujemy indywidualnie na podstawie pozyskanych informacji od Klienta, dlatego jesteśmy bardzo konkurencyjni.

PAMIĘTAJ : Ilość Twoich dokumentów zmienia sie w trakcie roku i utrzymuje się na podobnym poziomie wtedy nasze ceny kalkulujemy ponownie. Przekonaj się SAM.

W Biurze...